Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2460

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podtytuł: na terenie Miasta Skierniewice.

W załączeniu znajdują się:

1) treść informacji; ze zgłoszeniem do ewidencji zbiornika bezodpływowego  lub przydomowej oczyszczalni ścieków.na terenie miasta Skierniewice.