Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2470

Uchwała LVIII/58/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Podtytuł: w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.

W załączeniu treść uchwały.