Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2471

Uchwała LVIII/59/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2022 rok.

W załączeniu treść uchwały.