Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2472

Uchwała LVIII/60/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Podtytuł: w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2022 rok.

W załączeniu treść uchwały.