Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2476

Uchwała LVIII/64/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 784/2 o pow. 0,0031 ha, położonej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Skierniewicach (obręb 8).

W załączeniu treść uchwały.