Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2484

Uchwała LVIII/72/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Podtytuł: w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5.

W załączeniu treść uchwały.