Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2486

Uchwała LVIII/74/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Podtytuł: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

W załączeniu treść uchwały.