Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2488

Protokół z LVI sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 25 maja 2023 roku.

W załączeniu treść Protokołu.