Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2489

Protokół z LVII sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 19 czerwca 2023 roku.

W załączeniu treść Protokołu.