Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2492

ZARZĄDZENIE NR 152.2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033

 W załączeniu znajduje się treść zarządzenia oraz Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033