Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2508

Zarządzenie Nr 155.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 13 lipca 2023 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 151.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice opiniującego propozycje projektów do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2024 rok”

W załączeniu treść zarządzenia