Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2510

Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Podtytuł: ul. B. Prusa 2

W załączeniu:

1) Informacja o zmianie w instalacji przy ul. B. Prusa 2,

2)  Sprawozdanie z pomiarów przy ul. B. Prusa 2.