Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2575

219. fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej

Podtytuł: UCHWAŁA NR LVI/52/2023 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 25 maja 2023 r.

W załączeniu tekst oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej