Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2577

218. fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Sierakowickiej

Podtytuł: Uchwała Nr LVI/51/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2023r

W załączeniu tekst i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  fragmentu miasta Skierniewice położonego przy ulicy Sierakowickiej.