Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2579

Nieistotna zmiana instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Podtytuł: BT-RAWKA ul. Artyleryjska 17.

W załaczeniu:

1. Zgłoszenie nieistotnej zmiany instalacji  wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

2. Sprawozdanie z badania rozkładu pól elektromagnetycznych.

3. Sprawozdanie z badania rozkładu pól elektromagnetycznych.