Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2609

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I - obwody odrębne

Treść Postanowienia znajduje się w załączniku.