Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2614

PROTOKÓŁ Z LVIII SESJI RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: odbytej w dniu 29 czerwca 2023 roku

W załączeniu treść Protokołu.