Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2616

UCHWAŁA LIX/75/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040

W załączeniu treść uchwały.