Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2620

UCHWAŁA LIX/78/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/53 o powierzchni 1,7730 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach

W załączeniu treść uchwały.