Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2627

UCHWAŁA LIX/89/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w 2023 roku na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W załączeniu treść uchwały.