Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2635

Wykaz podmiotów prowadzących działalność

Podtytuł: w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Skierniewice

W załaczeniu znajduje się: Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie miasta Skierniewice.