Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/264

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Podtytuł: o opublikowaniu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 3/2021 w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Rozporządzenie dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze Województwa Łódzkiego

W załącznikach znajdują się: