Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2665

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Skierniewice

Raport w załączniku.