Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2699

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych

W dniu 15 października 2023 roku, podczas głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, niepełnosprawni ruchowo mieszkańcy Skierniewic mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia można składać w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. pod numerem telefonu 46/833-30-97 wew. 22 w dni powszednie w godz.  8.00 – 18.00.

W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 18.00.