Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/273

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Podtytuł: Sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 o pow. 0,5241 ha. położonej przy ul. Grabina w Skierniewicach (obręb 18).

W załączeniu treść ogłoszenia w wersii edytowalnej i skan mapy zasadniczej w wersii PDF (załącznik nr 1).