Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/28

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA RADNYCH RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: na XXVII sesji w dniu 21 stycznia 2021 roku.