Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/29

Interpelacje zgłoszone na XXVII sesji Rady Miasta w dniu 21.01.2021 roku