Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/3096

223. Fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela

Podtytuł: UCHWAŁA NR LXII/128/2023 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 30 listopada 2023 r.

W załączeniu tekst oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela.