Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/318

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Cieplnej

Podtytuł: Zmiana pozwolenia zintegrowanego

Decyzja Prezydenta Miasta Skierniewice znak: ROŚ.6223.1.2021 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca pozowlenia zintergrowane dla Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skiernieiwcach przy ul. Przemysłowej 2.

 

Treść decyzji w załączniku.