Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/319

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA RADNYCH RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: na XXX sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku

W załączeniu: