Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/333

Uchwała XXX/29/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulic: prof. Feliksa Kotowskiego i Rawskiej.

Treśc uchwały w załączeniu.