Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/340

POZIOMY RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Podtytuł: Poziomy Recyklingu Odpadów Komunalnych

Poziomy Recyklingu Odpadów Komunalnych w 2020 roku

Poziom Recyklingu i Przygotowania do Ponownego Użycia Następujących Frakcji Odpadów Komunalnych: Papieru, Metali, Tworzyw Sztucznych i Szkła Odebranych na terenie Miasta Skierniewice – 51,55%

Poziom Ograniczenia Masy Odpadów Komunalnych Ulegających Biodegradacji Kierowanych do Składowania          – 35 %

Poziom Recyklingu, Przygotowania do Ponownego Użycia i Odzysku Innymi Metodami innych niż Niebezpieczne Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych – 81,40%