Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/392

Zarządzenie Nr 81.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, przyznanie nagrody w konkursach: Sportowiec Roku, Trener Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Drużyna Roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3890)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w związku z wyłonieniem Sportowca Roku 2020, Trenera Roku 2020, Niepełnosprawnego Sportowca Roku 2020, Talentu Roku 2020, Drużyny Roku 2020 za osiągnięcia uzyskane w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku:

 1. M........... – zawodnik MMKS WOJOWNIK – Sportowiec Roku 2020 – 2 500,00 zł brutto,
 2. A........... – zawodniczka UKS VIS – 2 400,00 zł brutto,
 3. A........... – zawodniczka SS SPORTOWE WARIACJE – 1 800,00 zł brutto,
 4. A........... – zawodniczka UKS NAWA – 1 300,00 zł brutto,
 5. K........... – zawodnik KS UNIA – 1 300,00 zł brutto,
 6. K........... – zawodniczka MKS ÓSEMKA – 1 000,00 zł brutto,
 7. N........... – zawodniczka MKS SKIER-VIS – 1 000,00 zł brutto,
 8. P........... – zawodnik WOPR SKIERNIEWICE – 1 000,00 zł brutto,
 9. J........... – zawodniczka UKS NAWA – 1 000,00 zł brutto,
 10. A........... – zawodniczka UKS VIS – 1 000,00 zł brutto,
 11. D........... – zawodnik MKS ÓSEMKA – Talent Roku 2020 – 1 500,00 zł brutto,
 12. J........... – trener UKS VIS – Trener Roku 2020 – 2 500,00 zł brutto,
 13. G........... – trener MKS SKIER-VIS – WYRÓŻNIENIE,
 14. A........... – trener UKS VIS – WYRÓŻNIENIE,
 15. Unia Skierniewice – Drużyna Roku 2020 – 2 500,00 zł brutto,
 16. M........... – zawodnik ZSN START – Niepełnosprawny Sportowiec Roku 2020–2 000,00 zł brutto,
 17. E........... – Działacz Sportowy – WYRÓŻNIENIE.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Skierniewice

Krzysztof Jażdżyk

 

W załączniku znajduję się: