Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/398

Zawiadomienie wykonawców w postępowaniu przetargowym

Podtytuł: dotyczącym przebudowy ulic w osiedlu Halinów (RZP.271.57.2020)

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Poniżej link do ogłoszenia o postępowaniu:

http://archiwum.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/18412