Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/401

Interpelacje zgłoszone na XXXI sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: w dniu 27 maja 2021 roku.

W załączeniu: