Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/428

Interpelacja zgłoszona na XXXII sesji Rady Miasta

Podtytuł: w dniu 2 czerwca 2021 roku.

w załączeniu: