Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/433

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Podtytuł: Informacja dla właścicieli lasów

Skierniewice, dnia 7 czerwca 2021 r.

 

PREZYDENT MIASTA

SKIERNIEWICE

 

Znak:ROŚ. 6164.1.2021.

 

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

 

 

Uprzejmie informuję, że Minister Klimatu i Środowiska pismem z dnia 24 maja 2021r. Znak: DLŁ-WGL.8102.14.2021.LP powiadomił o rozpoczęciu opracowywania pt. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju w Latach 2020-2024”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku, i Warszawie).

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasów prywatnych) o umożliwienie wstępu osobom z ww. przedsiębiorstwa na teren lasów celem wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w Latach 2020-2024.

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska