Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/448

INFORMACJA o wyniku konsultacji społecznych

Podtytuł: projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skierniewice na lata 2021-2030”

Treść informacji znajduje się w załączniku.