Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/457

ogłoszenie o wyłożeniu

Podtytuł: do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łódzką i Młynarską.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia w formacie pdf.