Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/466

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA RADNYCH RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: na XXXIII sesji w dniu 17 czerwca 2021 roku

W załączeniu: