Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/467

PROJEKT PROTOKOŁU NR XXXIII.2021

Podtytuł: z XXXIII sesji odbytej w dniu 17 czerwca 2021 roku w trybie korespondencyjnym

W załączeniu: