Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/486

Uchwała XXXIII/57/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku

Podtytuł: w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Skierniewice” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

W załączeniu treść Uchwały.