Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/513

Informacja o projekcie "Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach"

Podtytuł: współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1 Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1 – Tereny inwestycyjne

Cel główny: stworzenie lepszych warunków dla sektora MŚP poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych
 
Beneficjent: Miasto Skierniewice
 
W załączniku szczegółowa informacja o projekcie.