Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/518

Informacja o projekcie "Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Podtytuł: współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu: wsparcie zdalnego nauczania w szkołach publicznych na terenie Miasta Skierniewice poprzez zakup sprzętu umożliwiającego zdalną naukę.

Dofinansowanie projektu z UE: 99 901,00 PLN (grant)

W załączniku szczegółowe informacje o projekcie.