Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/53

Budżet Miasta na 2020 rok

Podtytuł: UCHWAŁA Nr III/1/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2021 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Miasto Skierniewice

Szczegóły w załączonym pliku.