Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/56

Uchwała XXVII/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031

Treść Uchwały dostępna jest w załączniku.