Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/612

Zarządzenie nr 102.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: Z dnia 30 czerwca 2021, w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok.

Zarządzenie nr 102.2021 znajduje się w załącznikach