Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/615

Zarządzenie nr 108.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: Z dnia 15 lipca 2021, w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok.

Zarządzenie nr 108.2021 znajduje się w załącznikach