Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/646

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2021

Podtytuł: z XXXIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 17 czerwca 2021 roku w trybie korespondencyjnym.

W załączeniu: