Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/71

Uchwała XXV/94/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Podtytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.

Treść uchwały znajduje sie w załączniku.